Skleníky

Za jednu z hlavných príčin, prečo sa zákazníci v poslednom období rozhodujú pre kúpu skleníka, môžeme považovať zjavnú nedôveru k rýchlenej zelenine na trhoviskách. Absencia pravidelných kontrol zeleniny na obsah dusičnanov a iných škodlivých prvkov oslabia dôveru zákazníkov ku kvalite ponúkaného produktu, v dôsledku čoho sa čoraz viac ľudí púšťa do pestovania vlastnej zeleniny. Na tomto mieste je nevyhnutné spomenúť aj globálne zhoršovanie sa celkových klimatických podmienok a extrémny nárast ochorení rastlín pestovaných na voľnom priestranstve. Výstavbou skleníka rastliny pestované vnútri čiastočne prestanú byť závislé na počasí, pretože celkové prostredie v skleníku si môžeme upraviť vetraním alebo pritápaním podľa potreby alebo podľa požiadaviek rastlín.

V porovnaní s fóliovníkmi majú skleníky nespočetné množstvo výhod, ako napríklad:

  • oveľa dlhšia životnosť (cca 20 rokov)
  • zabezpečenie plného spektra slnečného žiarenia
  • väčšia odolnosť voči nárazovým vetrom pri vybudovaní betónových základov
  • lepšia ochrana okrajových vrstiev pôdy pod skleníkom proti neskorým a skorým mrazom
Skleníky
Skleníky
Skleníky
Skleníky

Konštrukcia skleníkov

Konštrukcia je z pozinkovaného plechu, hrúbky 0,8-2 mm, ohýbaného do tvaru omega, čo zabezpečuje dostatočnú tuhosť a pevnosť konštrukcie aj v prípade silného vetra a mokrého snehu do hrúbky 0,5 m, teda až 50 kg/m2. Spojovací materiál, ktorý je súčasťou dodávky, je takisto pozinkovaný, aby nedošlo ku korózii spojov.

Konštrukcia skleníka je modulárneho typu, to znamená, že skleníky možno ľubovoľne predĺžovať podľa počtu dokúpených prístavieb. Základný rad skleníka vždy obsahuje jedny dvere a jedno strešné okno. Pre zabezpečenie účinného vetrania skleníka v prípade dokúpenia prístavieb Vám tiež ponúkame aj samostatne strešné okná a dvere podľa typov skleníkov.

Montáž a doprava

Súčasťou dodávky skleníkov je aj sklo. Na našich výrobkoch používame číre sklo hrúbky 4 mm, používané aj pri stavbách veľkoplošných profesionálnych skleníkov. Alternatívou použitia sú aj polykarbonátové dosky alebo rôzne druhy matných skiel. V každom prípade, žiadny iný materiál neposkytne pri účinnom vetraní lepšie podmienky pre vývoj rastlín ako číre sklo.

V horúcom letnom období je vhodné skleník pritemniť z južnej strany. Na tento účel je vhodné použiť rôzne tieniace materiály, ktoré dostať vo väčšine predajní s potrebami pre záhradkárov. Sklo je pripevňované na konštrukciu jednoduchými príchytkami bez tmelenia. Výhodou technológie je jednoduchá demontáž skiel napr. na zimu alebo pri premiestňovaní skleníka na iné miesto. V prípade potreby, hlavne v horských alebo zvlášť veterných oblastiach, je možné sklo uložiť do silikónového tmelu.

Pri zakúpení nášho výrobku zákazník obdrží montážny návod, dodržaním ktorého je možné skleník bez problémov namontovať. Návod obsahuje aj výkres základov pod skleník. V prípade, že si zákazník z rôznych dôvodov skleník nemôže zmontovať sám, za rozumných cenových podmienok to urobia naši pracovníci, resp. zmluvní montážni partneri.