Hobby

Komerčne najúspešnejší model slúži pre nenáročných pestovateľov.

Dokúpením väčšieho množstva prístavieb však možno postaviť za veľmi nízku cenu skleník, ktorý plní aj náročnejšie kritériá.


Cenu skleníka nájdete v našom cenníku.
Technické parametre skleníka nájdete v sekcii Technické parametre


Hobby
Hobby
Hobby
Hobby
Hobby