Ochrana osobných údajov

Súhlas so spracúvaním a uchovávaním osobných údajov

Týmto udeľujem súhlas podľa § 13 ods. 1, písmeno a) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších právnych predpisov so spracúvaním a uchovávaním mojich osobných údajov spoločnosti HUK-SK s.r.o, , Kúpeľská 667, Sobrance IČO 36582549, za účelom vytvorenia štatistiky prehliadania webstránky www.sklenikyhuk.sk.

Súhlas udeľujem na moje osobné údaje v rozsahu ip-adresa, krajina, mesto, poskytovateľ internetu, jazyk, pohyby po webstránke, sledovanie kliknuti na webstránke.

Udelením súhlasu prehlasujem, že som dovŕšil/a 16 rokov veku.