Konštrukčné materiály

V princípe sa v súčasnosti používajú dva základné materiály ako výplň konštrukcie skleníkov. Každý z týchto materiálov má svoje výhody i nevýhody.

Sklo:

Bežný, tradične používaný materiál na stavbu skleníkov. Svojím zložením ide o hygienicky neškodný materiál. Svetelná priepustnosť skla hrúbky 4 mm je 88-92 %.

Výhody: vysoká životnosť bez zmeny vlastnosti, odolnosť voči poškriabaniu, optimálna priepustnosť UV žiarenia 4-6 %, odolné voči chemickým látkam, teplotná stabilita, hygienicky neškodný ekologický materiál, najvhodnejší pre zdravé pestovanie plodín.

Nevýhody: vyššia hmotnosť, náchylnosť na mechanické poškodenie, nízke tepelno-izolačné vlastnosti.

Polykarbonát:

Pre svoje dobré tepelno-izolačné vlastnosti a postupne klesajúcu cenu, sa využíva aj pri stavbe skleníkov. Svetelná priepustnosť je pri najkvalitnejších komôrkových polykarbonátoch hrúbky 4 mm až na úrovni 88 %.

Výhody: nízka hmotnosť, odolnosť voči rozbitiu, dobré tepelno-izolačné vlastnosti.

Nevýhody: nízka odolnosť voči poškriabaniu, nízka životnosť, zanášanie dutiniek plesňami a spórami, neprepúšťa UV žiarenie, možná reakcia s chemickými látkami. Pri vyšších teplotách uvoľňuje bifenoly, ktoré patria medzi karcinogénne látky. Odborná literatúra ho uvádza ako nevhodný na pestovanie zeleniny. Ako ropný výrobok zaťažuje biosféru.