Praktik

Tento skleník vychádza z konštrukcie skleníka Hobby. Jeho výhodou je väčšia šírka a hlavne výška. Bol vyvinutý pre zákazníkov, ktorým skleník Hobby neposkytoval dostatočný komfort pohybu.

Konštrukcia a montáž skleníka, ako aj cieľová skupina zákazníkov, sú identické so skleníkom Hobby.


Cenu skleníka nájdete v našom cenníku.
Technické parametre skleníka nájdete v sekcii Technické parametre


Praktik
Praktik
Praktik
Praktik
Praktik
Praktik